Historie budovy ve Štítného ulici 520/5

Dům ve Štítného ulici č. 5 na Žižkově byl postaven roku 1875 stavitelem Hodanem. V přízemí domu byl zřízen hostinec U rytíře Dalimila, později zvaný U Jana Lucemburského. Součástí hostince byla velká taneční síň s balkóny neobvyklého typu, které však pro námitky kolaudační komise musel nakonec stavitel zrušit.

Když se kolem roku 1883 začala v rozrůstající se obci jevit potřeba zbudovat kapli, koupil dům Spolek pro vystavění katolického kostela na Žižkově. Hostinec byl zrušen a bývalá taneční síň adaptována na kapli zasvěcenou Panně Marii. Při kapli měly sestry řádu boromejek dětskou opatrovnu. Po vystavění kostela sv. Prokopa zůstala kaple využívána školní mládeží a zbytek domu, zvýšený o jedno patro, připadl nově zřízenému gymnáziu. Po jeho odstěhování získala zdejší učebny Veřejná obchodní škola Grémia pražského obchodnictva v Žižkově.

Roku 1919 rozhodl poradní orgán městského zastupitelstva pro věci kulturní o zrušení kaple a adaptaci objektu k „lidovýchovným“ účelům. Vypracováním plánu rekonstrukce byl tehdejším starostou města MUDr. Rudolfem Kostrakiewiczem pověřen architekt Jindřich Motejl. Vše, co připomínalo interiér bývalé kaple, bylo odstraněno, proti průčelní stěně postaveno pódium a v hledišti umístěno 208 sedadel. Nově zřízená síň Žižkova se pak v příštích letech stala dějištěm velké řady kulturních akcí – přednášek, hudebních, recitačních a společenských besed -, jež upoutávaly zájem nejenom žižkovských občanů, ale i mnoha návštěvníků z celé Prahy, kteří vytvářeli okruh vděčného publika.

Kulturní pořady byly zpestřeny zavedením divadelních večerů, pro které však pódium síně, nazvané jménem prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka, nebylo příliš vyhovující. V té době zde vystupovaly především ochotnické soubory Městského osvětového sboru, dramatické oddělení Státní konzervatoře a další.

V roce 1924 bylo za dozoru stavitele J. Herinka rozšířeno jeviště, postaven jevištní portál, skladiště a divadelní šatna. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům však ani po těchto úpravách nebylo dosaženo potřebného vybavení. Roku 1927 proto architekt Chvojka odstranil nevkusné galerie a nahradil je prostorným balkonem, postavil vestibul se šatnami, místnost pro divadelní rekvizity, nový jevištní portál a hlediště opatřil 336 sedadly. Nové osvětlovací zařízení jeviště i síně dovršilo přestavbu bývalé kaple v důstojný kulturní sál. Od té doby zde působila především Scéna Městského osvětového sboru pod vedením ing. Františka Síly, která se posléze rozrostla až na čtyřicet činných členů a sehrála zde řadu významných inscenací. Scéna MOS působila na jevišti Masarykovy síně prakticky až do příchodu německých okupantů.

Po skončení druhé světové války byly Masarykova síň ve Štítného ulici přejmenována na Síň lidové umělecké tvořivosti (LUT) a byla opět vyhrazena potřebám osvětové činnosti. Při sporadickém účinkování ochotnických souborů se hrálo v rámci nové reorganizace pod názvem Žižkovské divadlo (Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl, ve které působil i Jaroslav Marvan, ochotnický soubor Mlok, Akademická beseda Žižkov, Jirásek, Pokrok a další).

V roce 1960 bylo divadlo LUT na Žižkově pro nevyhovující jevištní vybavení a zastaralé bezpečnostní zařízení uzavřeno. Zrekonstruovaná scéna byla pod názvem Žižkovské divadlo znovu uvedena do provozu v sezóně 1976/77. Od tohoto data již její činnost mapuje náš bulletin.

V roce 1986 se uskutečnila zatím poslední rozsáhlejší rekonstrukce (elektroinstalace, jeviště, hlediště – kapacita byla snížena na 230 míst, prostory foyeru a sociální zařízení) a v roce 1995 bylo zrekonstruováno jeviště včetně přistavěné forbíny.

Pod vlivem přelomových událostí roku 1989 bylo Žižkovské divadlo přejmenováno na Žižkovské divadlo T. G. Masaryka. Od roku 1995 nese divadlo název Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, celý objekt pak Masarykův dům.

V současné době se projednává studie k postupné celkové rekonstrukci divadla, která by měla spočívat především v rozšíření o prostory nových hereckých šaten, zvětšení prostoru malé foyeru a dotažení maximální bezbariérovosti divadla.

(Ze Zpravodaje Klubu přátel Žižkova č. 26, které připravili František Švanda a Miroslav Čvančara, vybrala a doplnila Jana Pazderníková)

On-line rezervace

VSTUPENKY NA BŘEZEN A DUBEN

Vážení diváci,

upozorňujeme Vás, že za zrušená představení v březnu a v dubnu lze vrátit vstupenky podle návodu níže, POUZE DO 30.4. Po tomto datu již nemůžeme, z důvodu vyúčtování, přijímat požadavky na vrácení vstupného.

Prosíme, respektujte to a děkujeme za pochopení.

VÁLKA ROSEOVÝCH - přeloženo!!!!

Vážení diváci,

představení VÁLKA ROSEOVÝCH bylo z termínu 26.3. přeloženo na 8. listopadu 2020.

Vaše vstupenky zůstávají v platnostinebo nebo je můžeze vrátit podle návodu v lévé části této stránky do 31.5.

Vaše divadlo.

SOUDNÉ SESTRY 27.4. - zrušeno

Vážení diváci,

s příbramským divadlem se nám nepodařilo nalézt do konce roku náhradní termín na toto představení.

Vstupenky můžete vrátit podle návodu na levé straně stránky do 31.5.

Věříme, že tuto inscenaci uvedeme v následujícím roce.

Děkujeme za pochopení, Vaše divadlo

 

ŠVESTKA pro HELPPES, AFRIKA pro SLUNCE - přeloženo

Benefiční představení Švestka pro Helppes dne 29. 3. je přeloženo na 11. 10.

Benefiční představení Afrika pro Slunce dne 26. 5. je přeloženo na 25. 10.

Vstupenky zůstávají v platnosti nebo je lze vrátit pouze v pokladně divadla do 9. 6.

Pokladna bude otevřena od 25. 5. 

POKLADNA DIVADLA

Vážení diváci,

pokladna je otevřena pondělí - čtvrtek v 16:30 - 19:30, ostatní dny v týdnu jednu hodinu před začátkem představení, pokud hrajeme.

Ve svátky je pokladna otevřena vždy 18 - 19 hod., pokud se hraje.

V opačném případě je pokladna zavřená.

Tel.: 222780396 - pokladna

        222781860 -  kancelář

V pokladně divadla nelze platit platební kartou.

 

 

 

 

Naši sponzoři

PPF Office house Komterm Plzeňský prazdroj Společnosti Online SIKO KOUPELNY a.s. Freko a.s. ProVektor E.ON Blíž k sobě

DIVADLO JÁRY CIMRMANA - ČERVEN

Vážení diváci,

dnes 26.5. v 17,00 hod. zahajujeme předprodej na červnová představení Divadla Járy Cimrmana.

Vaše divadlo

POKLADNA OTEVŘENA od 25.5.

Od 25.5. máme otevřenou pokladnu divadla v běžných pokladních hodinách.

AKTUALIZACE - ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ!

Vážení diváci,

do 31.5. rušíme všechna představení, která byla již v prodeji.

Vstupné na zakoupená květnová představení vracíme do 31.5. a na červnová představení do 15.6.

Vstupenky zakoupené na zrušená představení v pokladně divadla můžete zaslat elektronicky pouze na mandova@zdjc.cz spolu s číslem účtu, na který Vám vrátíme vstupné.  

Vstupenky zakoupené na zrušená představení online můžete vrátit pouze elektronicky zasláním na mandova@zdjc.cz. Peníze budou zaslány přes portál GoPay plátci vstupenek. Vzhledem k množství vstupenek budeme refundace vyřizovat postupně.

Aktuální informace se dozvíte vždy v tomto sloupci sdělení.

Děkujeme všem našim příznivcům, kteří nepožadují vrácení peněz. Nesmírně si toho vážíme.

Vaše divadlo

 

INFORMACE PRO ABONENTY

Vážení abonenti,

neodehraná představení z jednotlivých skupin jsme přeložili na září - prosinec 2020. Zde se můžete informovat o přeložených, po případě změněných představení.

V případě, že o přeložení nemáte zájem, žádejte o vrácení vstupného, v plné výši neodehraných představení, na: mandova@zdjc.cz, nejpozději do 31.5.2020.

Děkujeme za pochopení.

Vaše divadlo

 

JMÉNO 4.5. - zrušeno

Premiéra hry Jméno Divadla A. Dvořáka Příbram byla přeložena na únor 2021.

Představení  dne 4.5. v ŽDJC je zrušeno bez možnosti přeložení. O vrácení vstupného můžete požádat podle návodu v levé části stránky do 31.5.

Děkujeme za pochopení.