Vážení diváci,

jsme rádi, že vás můžeme opět přivítat v našem divadle. Bohužel je v současné situaci nutné dodržovat několik pravidel při návštěvě divadla.

U vstupu je třeba doložit splnění jedné ze tří podmínek TNO (test/nemoc/očkování): negativní POC antigenní test ne starší než 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší než 7 dní (u dětí do 6 let není testování požadováno) nebo 14 dní od ukončeného jednodávkového očkování nebo do 180 dní od prodělaného onemocnění Covid-19 nebo aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.
Po celou dobu je nutné mít nasazenou adekvátní ochranu dýchacích cest například respirátor třídy FFP2.
Při vstupu do divadla si dezinfikujte ruce. Nádoby na dezinfekci jsou umístěny při vstupu do divadla a samozřejmě také na toaletách.
Pokud je to alespoň trochu možné udržujte v prostorách divadla rozestupy.
Dle nařízení vlády jsou vstupenky prodávány s mezerou mezi jednotlivými sedadly. Členové jedné domácnosti si mohou sesednout k sobě.
Pokud na sobě pozorujete jakékoliv příznaky nemoci, tak do divadla nechoďte.
Je zakázána konzumace nápojů a potravin v hledišti při představení.
Prostory divadla jsou pravidelně dezinfikovány a větrány. Všichni zaměstnanci s výjimkou účinkujících jsou povinně vybaveni respirátory.

Výše uvedené informace jsou platné v době od 24.5.2021. Hygienická opatření se mohou měnit dle nařízení Krajské hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví či vlády. Před návštěvou divadla si, prosíme, přečtěte aktuální informace na našem webu nebo sociálních sítích.