Vážení diváci,

jsme rádi, že vás můžeme opět přivítat v našem divadle. Bohužel je v současné situaci nutné dodržovat několik pravidel při návštěvě divadla.

U vstupu je třeba doložit splnění jedné ze dvou podmínek NO (nemoc/očkování)

  • Pro návštěvu divadla bude nutné předložit potvrzení o ukončeném očkování nebo prodělaném onemocnění covid-19 (v uplynulých 180 dnech).
  • Ukončeným očkováním se rozumí 14 dní po druhé dávce respektive po první dávce u jednodávkových vakcín.
  • RT-PCR testem platným 72 hodin se lze prokázat v případě, že osoba nedosáhla věku 18 let nebo nemůže být očkována ze zdravotních důvodů. Tuto skutečnost je nutno prokázat záznamem z Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).
  • RT-PCR test je možno doložit také v případě aplikace první dávky dvoudávkových vakcín. Dokládá se negativní test + záznam o aplikaci první dávky.
  • Testování se netýká dětí do 12 let věku.
  • Detailní informace lze nalézt na serveru www.vlada.cz

Po celou dobu je nutné mít nasazenou adekvátní ochranu dýchacích cest například respirátor třídy FFP2.
Při vstupu do divadla si dezinfikujte ruce. Nádoby na dezinfekci jsou umístěny při vstupu do divadla a samozřejmě také na toaletách.
Pokud je to alespoň trochu možné udržujte v prostorách divadla rozestupy.
Pokud na sobě pozorujete jakékoliv příznaky nemoci, tak do divadla nechoďte.
Prostory divadla jsou pravidelně dezinfikovány a větrány. Všichni zaměstnanci s výjimkou účinkujících jsou povinně vybaveni respirátory.

Výše uvedené informace jsou platné v době od 22.11.2021. Hygienická opatření se mohou měnit dle nařízení Krajské hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví či vlády. Před návštěvou divadla si, prosíme, přečtěte aktuální informace na našem webu nebo sociálních sítích.

Kompletní znění platných vládních nařízení zde: Nařízení vlády ČR