Vážení diváci,

jsme rádi, že vás můžeme opět přivítat v našem divadle. Bohužel je v současné situaci nutné dodržovat několik pravidel při návštěvě divadla.

U vstupu je třeba doložit splnění jedné ze tří podmínek TNO (test/nemoc/očkování): negativní  rychlý antigenní test (RAT) ne starší než 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší než 7 dní (u dětí do 6 let není testování požadováno) nebo 14 dní od ukončeného očkovacího schématu nebo do 180 dní od prodělaného onemocnění Covid-19.
Po celou dobu je nutné mít nasazenou adekvátní ochranu dýchacích cest například respirátor třídy FFP2.
Při vstupu do divadla si dezinfikujte ruce. Nádoby na dezinfekci jsou umístěny při vstupu do divadla a samozřejmě také na toaletách.
Pokud je to alespoň trochu možné udržujte v prostorách divadla rozestupy.
Pokud na sobě pozorujete jakékoliv příznaky nemoci, tak do divadla nechoďte.
Prostory divadla jsou pravidelně dezinfikovány a větrány. Všichni zaměstnanci s výjimkou účinkujících jsou povinně vybaveni respirátory.

Výše uvedené informace jsou platné v době od 31.8.2021. Hygienická opatření se mohou měnit dle nařízení Krajské hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví či vlády. Před návštěvou divadla si, prosíme, přečtěte aktuální informace na našem webu nebo sociálních sítích.

Kompletní znění platných vládních nařízení zde: Nařízení vlády ČR